De Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers heeft een gevalideerd beroepsprofiel voor anesthesiemedewerkers ontwikkeld. Het profiel wordt in Nederland als maatgevend voor het beroep beschouwd. De NVAM herziet het beroepsprofiel regelmatig. Het beroepsprofiel sluit zo aan bij actuele ontwikkelingen binnen het beroep en is richtinggevend. De NVAM werkt met beleidsplannen; uit het beleidsplan worden de prioriteiten voor het komende bestuursjaar vastgesteld in het beleidsjaarplan.

De NVAM heeft vele contacten, onder andere met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV), de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO), opleidingsinstituten en Hogescholen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast de vele contacten op nationaal niveau bestaan er ook uitstekende contacten met buitenlandse zusterorganisaties alsmede met de wereldorganisatie: de International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) waarvan de NVAM lid is.