Subvereniging van de nederlandse vereniging voor heelkundeNVT

De belangrijkste missie van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie is het bevorderen van de kwaliteit van zorg voor ongeval slachtoffers in Nederland. Dit wordt bereikt door adequate opleiding, wetenschappelijk onderzoek, registratie en controle en de regie over de samenwerking met de andere disciplines binnen de traumazorg.