De Osteoporose Vereniging is opgericht op 10 februari 1993. Het is dé patiëntenvereniging voor mensen met osteoporose en osteopenie in Nederland. Bij de verschillende activiteiten gaat de vereniging uit van een drietal doelstellingen.

Belangenbehartiging
De Osteoporose (patiënten)Vereniging behartigt de belangen van mensen met osteoporose. Samen met leden en vrijwilligers brengt de vereniging de belangen van de doelgroep onder de aandacht van zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en het publiek in het algemeen. Het waarborgen van juiste medische behandeling en zorg staat hierbij voorop. De belangenbehartiging heeft ook betrekking op behoud van kwaliteit van leven. Daarbij kunt u denken aan raakvlakken tussen osteoporose en inkomen, mobiliteit, scholing en maatschappelijk participatie.

Informatie voorlichting
Chronische aandoeningen als osteoporose hebben vaak aanzienlijke gevolgen voor het dagelijks leven van de patiënt en de directe omgeving. Daarom vindt de Osteoporose Vereniging het belangrijk informatie over de ziekte te geven en de patiënt handvatten te geven voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Het geven van de juiste voorlichting kan preventief werken en helpen osteoporose te bestrijden.

Onderling contact
De Osteoporose Vereniging heeft de intentie de onderlinge contacten tussen patiënten met osteoporose en osteopenie te bevorderen en hun betrokkenheid bij het werk van de vereniging te stimuleren. Het delen van ervaringen en kennis met lotgenoten kan voor mensen met osteoporose een belangrijke steun in de rug zijn.

Lees meer op onze site of email ons info@osteoporosevereniging.nl