Plusminus is een vereniging voor mensen met een manisch-depressieve aandoening én hun omgeving.

Plusminus is de vereniging van en voor mensen met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen. Wij maken ons sterk om de kwaliteit van leven en zorg voor mensen met een bipolaire aandoening te verbeteren en het taboe op psychische kwetsbaarheid te doorbreken. Dat doen we vanuit de overtuiging dat iedereen mee moet kunnen doen aan de samenleving. Daarnaast bevorderen we de betrokkenheid van naastbetrokkenen. Dat kunnen partners, ouders, kinderen, broers en zusters zijn, maar ook vrienden en buren. Om onze doelen te bereiken, zetten we in op lotgenotencontact, belangenbehartiging en voorlichting.

Wat is een bipolaire stoornis?
De bipolaire stoornis is een psychische aandoening met (hypo)manische en depressieve episodes, onderbroken door stabiele periode. De stoornis wordt ook manisch-depressieve stoornis genoemd. De bipolaire stoornis herken je door de uitersten in stemming en activiteit. Bipolariteit komt voor bij ongeveer 1.3 % van de Nederlanders. Dit zijn ongeveer 210.000 personen, waaronder vrijwel evenveel mannen als vrouwen.