Het Register Preventieassistenten is het onafhankelijke, openbare certificatenregister van preventieassistenten in Nederland.

In een samenleving die oproept tot meer transparantie is het ook voor tandartspraktijken steeds belangrijker om de deskundigheid en professionaliteit van hun medewerkers expliciet aan te kunnen tonen.

Doel van de stichting is het inzichtelijk maken van de deskundigheid van de preventieassistenten, het stimuleren van deskundigheidsbevordering bij preventieassistenten en het borgen van het kwaliteitsniveau van de cursus Preventieassistent.

Registeren
Klik hier om je te registreren of hier voor herregistratie.

Cursusoverzicht
Het is tevens een register van cursussen Preventieassistent die voldoen aan de kwaliteitseisen uit de sector. Via deze link kun je zien of je cursus voldoet aan de criteria van het Register Preventieassistenten of een erkenning heeft aangevraagd.