Bij het opleiden van jonge vakmensen spelen het onderwijs en het bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen nodig in een veilige omgeving van een erkend leerbedrijf en met goede begeleiding door een praktijkopleider.

Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven is ondergebracht bij één organisatie: de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, ofwel SBB.

Voor leren in de praktijk is er…

  • één SBB organisatie die alle leerbedrijven erkent
  • één contactpersoon voor leerbedrijf en school
  • één website voor stages en leerbanen
  • en één Servicedesk voor al uw vragen

SBB zorgt voor

  • goede samenwerking tussen school en het leerbedrijf in de regio
  • voldoende en goede leerbedrijven
  • aandacht voor de belangen van sectoren

En u heeft persoonlijk contact met uw adviseur praktijkleren. Op deze manier zorgt SBB er samen met u voor dat beroepsonderwijs optimaal aansluit op de praktijk. Zo krijgen studenten de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en het bedrijfsleven de vakmensen die ze nodig hebben.

Maak uw stages en leerbanen zichtbaar
Hebt u ook ruimte voor een stagiair of een student met een leerbaan? Zorg dat scholen en studenten u weten te vinden: log in op MijnSBB en maak uw stages en leerbanen zichtbaar op Stagemarkt.nl. Kunnen wij u helpen? Neem contact op met uw adviseur praktijkleren of stuur een bericht aan de servicedesk van SBB.

SBB en DUS-I werken samen aan het Stagefonds Zorg
De uitvoering van het Stagefonds Zorg ligt bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). DUS-I is het uitvoeringsorgaan voor subsidies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Biedt u stageplaatsen aan studenten van zorgopleidingen aan? Dan komt u als stageaanbieder mogelijk in aanmerking voor het Stagefonds Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS). Het Stagefonds Zorg biedt stageaanbieders (achteraf) een bijdrage voor de kosten van de stagebegeleiding. Wilt u een subsidieaanvraag indienen dan kunt u dit online doen. Lees verder op DUS-I.

NB Calibris haar wettelijke taken overgedragen aan SBB. Voor alle informatie over opleidingen, diplomawaardering en erkenningen in zorg, welzijn en sport en vragen over het Stagefondsjaar kunt u terecht op www.s-bb.nl.
Helpdesk: contactformulier / 088 3380 000