Diagnostiek als bijdrage voor zuinige en zinnige zorg

SAN is de Branchevereniging voor diagnostische centra 

De leden van de SAN zijn medisch diagnostische centra voor huisartsen, verloskundigen en ziekenhuizen. SAN leden ondersteunen via regionale structuren huisartsen en verloskundigen en ziekenhuizen bij het aanvragen, (zelf) uitvoeren en duiden van diagnostiek met als doel kwalitatief goede, doelmatige en integrale zorg te realiseren. Het betreft diagnostiek op het terrein van klinische chemie, functie-onderzoek, medische microbiologie, beeldvormend onderzoek en pathologie.

Kijk op onze site voor meer informatie en contactgegevens.