Stichting Hoormij is er voor iedereen van 0 tot 100+ met een gehooraandoening of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ook ouders van een slechthorend kind of een kind met TOS kunnen bij ons terecht. Voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn onze hoofdtaken. Stichting Hoormij is een federatie van NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden), FOSS en SH-Jong.

Waar staat Stichting Hoormij voor?

Ben je slechthorend of heb je een cochleair implantaat? Heb je tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid)? Heb je de ziekte van Ménière of een brughoektumor? Heb je of heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis? Wij horen jou. Wij horen wat voor impact de aandoening heeft op jou en je omgeving, hoe je ermee omgaat, waar je behoefte aan hebt, waar je tegenaan loopt, welke tips je hebt voor anderen. Stichting Hoormij geeft je ook handvatten om jezelf te laten horen en het beste uit jezelf te halen. Op je werk, op school, thuis, op de sportclub.

Wat doet Stichting Hoormij?

  • wij vragen aandacht voor de verschillende gehooraandoeningen en voor taalontwikkelingsstoornissen en willen erkenning bevorderen;
  • wij bieden onafhankelijke informatie;
  • wij bieden een platform om te leren van elkaars ervaringen;
  • wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare belangenbehartiger.

Het ene hoortoestel is beter dan het andere

De meeste mensen met een hoortoestel zijn hier tevreden over en vinden dat ze met het toestel een prettiger leven hebben. Bij gesprekken in grotere gezelschappen en in het verkeer werken de meeste toestellen echter niet optimaal.

CQ-index

De Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden (NVVS) nam in 2010 het initiatief voor de ontwikkeling van de CQ-index Hoortoestellen. Deze vragenlijst is een valide en betrouwbaar meetinstrument waarmee verschillen in ervaren kwaliteit tussen typen en merken hoortoestellen in kaart kunnen worden gebracht. De ervaringen met sommige merken en typen blijken beter dan met andere merken en typen. Voor gebruikers is dit belangrijk om te weten, omdat niet alle audiciens alle merken en typen hoortoestellen verkopen. De beoordelingsservice op de website www.hoorwijzer.nl is een manier om gegevens over alle verschillende hoortoestellen te verzamelen. De gegevens zijn voor iedereen op die website te zien bij ‘Zoek & kies’ en ‘Hoortoestellen’.