De Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ) is de farmaceutische beroepsvereniging zichtbaar voor iedereen. Apothekersassistent(e), middenkader, farmaceutische medewerker, kwaliteitsfunctionaris, Pharmacy practitioners en de farmaceutische consulent.

Daarbuiten signaleert de NVFZ knelpunten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Zij dient als vraagbaak, geeft zo nodig training en coaching binnen de beroepsgroep en onderhoudt contacten met vakorganisaties en de politiek. Zo kan bijvoorbeeld indirect invloed worden uitgeoefend op CAO onderhandelingen en op de beroepsinhoud.

Informatievoorziening en Bijeenkomsten
De NVFZ is ook een beroepsvereniging waar kennis, ervaringen en vakinformatie uitgewisseld kan worden. Via het jaarlijkse symposium, diverse bijeenkomsten, de nieuwsbrief en de website is veel vakinhoudelijke, farmaceutische informatie en nieuws beschikbaar. De NVFZ richt zich op de brugfunctie tussen de 1ste en 2de lijns- zorg. Zij zoekt actief de samenwerking met de poliklinische apotheek, apotheek service punt, transmurale apotheek en de openbare apotheken. Daarnaast is een goede samenwerking tussen de NVZA en de NVFZ van belang.