De Vereniging van Beroepsorganisaties in de Zorg (VVBZ) richt zich als koepelorganisatie op het versterken van de positie van beroepsbeoefenaars, onder meer op het gebied van collectieve arbeidscontracten in ziekenhuizen en gezondheidscentra. VVBZ is in mei 2016 opgericht en sinds juli 2016 aangesloten bij werknemersorganisatie FBZ.

De VVBZ is de overkoepelende organisatie van:

Voor de leden van deze verenigingen geldt dat via hun lidmaatschap automatisch ook hun werknemersbelangen behartigd worden. Zo onderhandelt FBZ namens VVBZ, als de koepel van deze verenigingen, over cao’s. Kijk voor de actuele stand van zaken op de betreffende cao-pagina’s op deze site.

Verder overlegt FBZ rondom reorganisaties en fusies met de werkgevers van lokale instellingen. Van ontwikkelingen houden FBZ en VVBZ de werknemers in de instellingen gezamenlijk op de hoogte.