De Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK) stelt zich ten doel de wetenschap met betrekking tot de kindertandheelkunde te bevorderen en de resultaten daarvan ten goede te laten komen aan de gezondheid van het kind.