De Vereniging Nederland-Davos (VND) is een patiëntenvereniging, primair voor mensen met ernstig en vaak Moeilijk Behandelbaar Astma (afgekort met MBA). Vaak hebben deze mensen ook een atopisch syndroom (dit zijn mensen met ernstig astma en een constitutioneel eczeem).

De vereniging wil het welzijn van mensen met moeilijk behandelbaar astma en de mogelijkheden tot een optimale medische behandeling bevorderen. De vereniging zet zich daarom onder meer in voor de kwaliteit van (na)zorg voor mensen met MBA, de toegankelijkheid van bestaande (de hooggebergtebehandeling in het Nederlands Astmacentrum in Davos, afgekort het NAD) en nieuwe behandelingen voor mensen met MBA, de mogelijkheden tot verblijf in het hooggebergte in Davos en last but not least zet de vereniging zich in voor de belangen van mensen met MBA.