Vedias is de Vereniging van Dierenartsassistenten, opgericht in oktober 1981. De Vereniging stelt zich het bevorderen van een goede uitoefening van het beroep dierenartsassistent tot doel. Wij zijn de beroepsvereniging voor de (paraveterinaire) dierenartsassistent.

Het bestuur van Vedias en de commissieleden zijn dierenartsassistenten die in het beroep werkzaam zijn of zijn geweest. We weten uit ervaring waarover we praten, wat er van een assistent verwacht wordt en wat een assistent kan (en mag) verwachten. Aan de mening van Vedias wordt dan ook veel belang gehecht. Wij nemen deel aan overleg, o.a. met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV); de KNMvD; organisaties die zich bezig houden met de inhoud van de opleiding dierenartsassistent op nationaal en internationaal niveau (Aequor, Vetnnet, e.d.); de vakbonden zoals Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak, enz. De mening van Vedias telt! Door je lidmaatschap geef je Vedias nóg meer zeggenschap, één van de redenen waarom het van groot belang is dat je lid wordt van je beroepsvereniging.

Vedias heeft ongeveer 2000 leden.

Het beroep dierenartsassistent is nogal aan vernieuwingen onderhevig, o.a. door wettelijke veranderingen en wetenschappelijke ontwikkelingen. De taken van de dierenartsassistent zijn zeer uitgebreid en brengen steeds meer verantwoording met zich mee. Daarom organiseren wij jaarlijks enkele nascholingen. Om bij te blijven en je kennis op peil te houden is nascholing onmisbaar. Dat weten wij en daar spelen wij op in met een gevariëerd aanbod aan nascholingsdagen, zoals b.v. de Gezelschapsdierendag en excursies zoals de Dierentuindag.

Verder houdt Vedias zich bezig met de inhoud van de opleiding tot paraveterinair dierenartsassistent. Binnen het kenniscentrum voor de groene sector (Aequor) nemen wij deel aan de discussie omtrent nieuwe opleidingseisen en (in beperkte mate) aan de vormgeving van het onderwijs.

Sinds jaren zet Vedias zich ook in voor de totstandkoming van goede arbeidsvoorwaarden in de sector. Hierdoor worden wij ondersteund door de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak.