De Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) komt op voor de belangen van de beginnende openbaar apotheker en daarmee de toekomst van de professie en de kwaliteit van de dienstverlening aan patiënten. De VJA doet dat op verschillende manieren.

De VJA helpt beginnende apothekers op weg tijdens de belangrijkste eerste jaren van hun carriere. De leden steunen elkaar in hun streven naar verbetering van hun eigen functioneren als onafhankelijk professional. Deze professionalisering is onlosmakelijk verbonden met het optimaliseren van de dienstverlening aan patiënten.

Daarnaast maakt de VJA zich sterk voor de collectieve belangen van de jonge apothekers en informeert haar leden over zaken die voor hen van belang zijn. Omgekeerd vertolkt zij de stem van de leden naar buiten toe.

Natuurlijk is de VJA ook een netwerk van vrienden en vakgenoten waaraan de leden in hun hele verdere carrière nog veel plezier kunnen beleven.

Door ons verenigingsplan te lezen kom je achter de doelen die het bestuur de komende jaren voor de vereniging heeft gesteld. In het secretarieel jaarverslag is te lezen hoe het de vereniging het afgelopen jaar vergaan is.