De Vereniging van Laboratoriumhoudende Tandtechnici, afgekort: VLHT, is opgericht op 31 oktober 1931 en is gevestigd te Nijmegen.

De VLHT stelt zich ten doel het bevorderen van de professionele belangen van de ondernemingen in de tandtechnische branche in Nederland in het algemeen en van de leden van de vereniging in het bijzonder.

De VLHT biedt u veel ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht, functiewaardering, leerlingstelsel, veiligheid, kostprijscalculatie en nog veel meer zaken. Daarnaast is er binnen de VLHT een schat aan andere informatie, waarmee we u in uw dagelijkse praktijk kunnen bijstaan.

De VLHT is ook uw belangenbehartiger, die voor u overlegt en onderhandelt met ministeries, de KNMT, ziektekostenverzekeraars, onderwijs, vakbonden, en andere stakeholders. Ook werkt de VLHT hard aan het imago van de tandtechniek en van de aangesloten leden door de introductie van de gebitswijzer en de ontwikkeling van kwaliteitsnormen.

Steeds meer verenigingen bieden hun leden ook diensten aan, waarmee ze hun contributie letterlijk geheel of gedeeltelijk kunnen terugverdienen. Ook de VLHT werkt hard aan een dienstenpakket, zoals collectiviteitskortingen, aan- en verkoop van gebruikte apparatuur en (hulp bij) risico-inventarisatie en -evaluatie. Daarnaast kunt u ook al gebruik maken van de diensten van MKB Nederland.

De VLHT nodigt u uit lid te worden van een brancheorganisatie met een rijk verleden (sinds 1931!), een goede financiële positie, een toegewijd bestuur, ervaren commissieleden en een deskundig en betrokken secretariaat!

Kijk voor meer informatie op onze site. U kunt ons ook mailen of bellen (010) 4503671