In Holland biedt goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Studenten en medewerkers krijgen daarbij ruimte om te presteren en zich te onderscheiden. Onze docenten stimuleren de studenten om met een onderzoekende blik creatieve, integrale oplossingen aan te dragen voor actuele vraagstukken uit de praktijk. We leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Dit doen wij in een prettige leeromgeving op al onze locaties verspreid over de Randstad.

In-HollandIn Holland biedt verschillende vervolgopleidingen op het gebied van Gezondheid, Sport & Welzijn, waaronder bijvoorbeeld

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Tijdens de bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) leer je alles over de ondersteuning van kwetsbare mensen op zowel cliënt-, instellings- als overheidsniveau. Je helpt mensen bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, financiën  en opvoeding. Wat doe je als iemand zijn huur niet meer kan betalen? Hoe ga je om met etnische spanningen in de woonomgeving? Waar kan iemand met psychische klachten hulp krijgen? Je opereert vanuit instellingsbelangen en je neemt juridische kaders in acht. Je bent in staat de problematiek in het maatschappelijk debat te plaatsen en je hebt oog voor de complexe verhouding tussen individu, omgeving en maatschappij. Aan het einde van deze praktijkgerichte voltijd hbo-opleiding weet je wat je sterke en zwakke punten zijn in relatie tot je cliënten en ben je klaar om als maatschappelijk werker aan de slag te gaan.

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

De brede opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) richt zich op professionele hulp en ondersteuning van kwetsbare mensen in hun eigen woon- en leefsituatie.
Hoe kun je mensen bijvoorbeeld ondersteunen bij zelfstandig wonen?  Wat hebben mensen met een verstandelijke beperking nodig om te kunnen werken? Je opereert vanuit instellingsbelangen en je neemt juridische kaders in acht. Je bent in staat de problematiek in het maatschappelijk debat te plaatsen en je hebt oog voor de complexe verhouding tussen individu, omgeving en maatschappij.  Aan het einde van deze praktijkgerichte hbo-opleiding weet je wat je sterke en zwakke punten in relatie tot je cliënten zijn en kan je als sociaal pedagogisch hulpverlener aan de slag.

Lees meer …..