NIPA-Opleidingen-logo-250Ruim 70 jaar ervaring in het opleiden tot doktersassistent. Het NIPA is reeds in 1948 ontstaan vanuit de artsenorganisatie KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst).

“Het NIPA heeft een slagingspercentage van meer dan 95%. Door de goede relatie met het werkveld kan vrijwel altijd een stageplek worden gevonden. Een groot aantal van onze leerlingen heeft al vóór het einde van de studie een leuke baan.”

Na invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 1996, was het NIPA de eerste niet bekostigde Doktersassistentenopleiding met een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen erkend diploma. Hoewel de opleiding in eerste instantie met name op de huisartspraktijk gericht was, is deze door de jaren heen uitgegroeid tot een opleiding die eveneens voorziet in de behoefte binnen poliklinieken, arbodiensten, sociale- en andere gezondheidsinstellingen zoals onder andere bloedbanken en trombosediensten.

NIPA biedt de volgende opleidingen aan:

 • De 2-jarige deeltijd doktersassistenteopleiding (3e leerweg, locatie Asten) omvat per leerjaar 40 weken van twee lesavonden per week. Het eerste jaar vinden de lessen plaats op woensdag- en donderdagavond, het tweede jaar op maandag- en dinsdagavond.  In het laatste half jaar van de opleiding vindt de stage plaats (490 uur). Daarnaast moet men rekening houden met ongeveer 8 uur zelfstudie per week. De opleiding heeft jaarlijks twee instroommomenten, in februari/maart en augustus/september.
 • De 1,5 jarige verkorte doktersassistenteopleiding (locatie Asten). Deze verkorte opleiding is alleen geschikt voor mensen die al in de huisartsenzorg of in een ziekenhuis werken als polikliniek assistent, medisch secretaresse, (ongediplomeerd) doktersassistent of verpleegkundige.
 • De opfriscursus voor doktersassistenten (locatie Asten) bestaat uit twee modules. Module 1 MTH (medisch technische handelingen) 5 dagdelen en Module 2 Triage, 2 dagdelen. Totaal 7 dagdelen van 3 uur. De module is geschikt voor de herintredende doktersassistent of voor de polikliniek assistent die overweegt om de switch naar de huisartsenpraktijk te maken. Om ervoor te zorgen dat het leerrendement voor de cursist optimaal is bestaat de groep uit maximaal 8 deelnemers.

Waarom wij?

 • Ruim 95% geslaagden, waarvan een groot aantal reeds aan het werk is voor het einde van de studie
 • Het NIPA kan bogen op ruim 70 jaar ervaring.
 • NIPA leidt op voor een erkend diploma door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • Onze docenten zijn dagelijks werkzaam in de praktijk.
 • Persoonlijke begeleiding en aandacht.
 • NIPA bemiddelt bij het vinden van een stageplaats.
 • Bemiddeling bij vacatures.
 • Vrijblijvende informatieavonden.
 • Zeer goede bereikbaarheid, op een minuut van de snelweg.
 • Voldoende parkeergelegenheid

Meer informatie

Heeft u vragen over onze opleidingen, informatieavonden of gewoon een opmerking? Neem contact met ons op via het online formulier. Of stuur een e-mail naar info@nipaopleidingen.nl. We proberen uw vraag of opmerking zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt ons ook bereiken op 085 3033958 of  0619600251.