Wil je een zorgopleiding volgen? Of wil je je verder specialiseren in de Zorg?

Het College Zorg Opleidingen (CZO) is het landelijk orgaan voor de accreditatie van zorgopleidingen. Het CZO toetst de kwaliteit van zorgopleidingen. De zorgopleidingen zijn brancheopleidingen waarbij de praktijkcomponent van de opleiding wordt verzorgd door de zorginstelling en de theoriecomponent door het opleidingsinstituut waarmee de zorginstelling samenwerkt. Studenten die in opleiding zijn voor één van de CZO-opleidingen zijn in dienst van de zorginstelling die de praktijkcomponent verzorgt. Dit betekent dus dat je eerst moet solliciteren bij het ziekenhuis waar je de opleiding wilt volgen. Dit soort opleidingen worden ook wel leerwerktrajecten genoemd.

Welke zorginstelling?
College Zorg Opleidingen

Op de website van het College Zorg Opleidingen (CZO) vind je het laatste overzicht van de zorginstellingen waar je de opleiding kunt volgen. Als je aangenomen bent, meldt de zorginstelling je aan bij een regionaal opleidingsinstituut en daarna kun je dan met je gekozen opleiding beginnen.

Wie is het College Zorg Opleidingen (CZO)?

CZO is een non-profit organisatie die toeziet op het behoud van kwaliteit van de zorgopleidingen die onder haar ressorteren en is het landelijke orgaan voor het accrediteren van zorgopleidingen. Wanneer een student de opleiding succesvol afrondt bij een zorginstelling met een CZO erkenning voor de betreffende opleiding ontvangt de student een CZO diploma. Het CZO voert hiervan het nationale diplomaregistratie systeem.

Veel vraag

De komende jaren is er veel vraag naar gespecialiseerde verpleegkundigen, maar ook naar mensen in medisch ondersteunde beroepen zoals bijvoorbeeld Anesthesiemedewerkers, Operatieassistenten, Radiotherapeutisch Laboranten, Infectiepreventie-medewerkers en Gipsverbandmeesters.

Welke opleidingen kun je volgen met HAVO/VWO/MBO?

Voor bepaalde beroepen heb je al toegang tot de opleiding als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s HAVO, VWO, MBO. Het gaat o.a. om de volgende beroepen:

 • Ambulance Chauffeur
 • Anesthesiemedewerker
 • Basis Acute Zorg
 • Hartfunctielaborant*
 • Laborant klinische neurofysiologie (KNF)*
 • Longfunctieanalist*
 • Kraamverzorgende
 • Medewerker Operatieve Zorg
 • Medewerker steriele medische hulpmiddelen (MSMH)*
 • Operatieassistent
 • Orgaanperfusionist
 • Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er)
  – MBB’er in de radiotherapie / Radiotherapeutisch Laborant
  – MBB’er in de radiologie / Radiodiagnostisch Laborant
  Voor deze functies volg je dan de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT)
 • Technisch oogheelkundig assistent (TOA)*

Specialiseren in de Zorg?

Voor de meeste van de hieronder genoemde beroepen heb je vaak al toegang tot de opleiding als je een Verpleegkundige opleiding MBO hebt. Kijk hier voor de opleidingseisen van de diverse beroepen.

 • Ambulance Verpleegkundige Cardiac Care tranche
 • Ambulance Verpleegkundige Korte tranche
 • Ambulanceverpleegkundige Lange tranche
 • Brandwondenverpleegkundige
 • Cardiac Care Verpleegkundige
 • Deskundige Infectiepreventie – Post-HBO
 • Dialyse Assistent
 • Dialyse Verpleegkundige
 • Eerst verantwoordelijke verzorgende
 • Endoscopie Verpleegkundige
 • Geriatrie Verpleegkundige
 • Gespecialiseerd verzorgende geronto psychiatrie
 • Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie
 • Gespecialiseerd verzorgende revalidatiezorg
 • Gespecialiseerd verzorgende somatiek
 • Gipsverbandmeester
 • Highcare-kinderverpleegkundige
 • Highcare-neonatologieverpleegkundige
 • Intensivecare practitioner uitstroomprofiel circulation practitioner
 • Intensivecare practitioner uitstroomprofiel neural practitioner
 • Intensivecare practitioner uitstroomprofiel renal practitioner
 • Intensivecare practitioner uitstroomprofiel ventilation practitioner
 • Intensive Care Kinderverpleegkundige
 • Intensive Care Neonatologieverpleegkundige – Post-HBO
 • Intensive Care Verpleegkundige
 • Kinderoncologie Verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige – Post-HBO
 • Klinisch Perfusionist – Post-HBO
 • Medewerker interventiecardiologie
 • Medisch nucleair werker
 • Medisch Technicus
 • Medium Care Verpleegkundige – Post-HBO
 • Neuro Verpleegkundige – Post-HBO
 • Obstetrie Verpleegkundige
 • Oncologie Verpleegkundige
 • Recovery Verpleegkundige – Post-HBO
 • Sedatiepraktijkspecialist – Post-HBO
 • Spoedeisende Hulp Verpleegkundige
 • Verpleegkundig Centralist Meldkamer Ambulancezorg
 • Verpleegkundig endoscopist – Post-HBO
 • Wondverpleegkundige
 • Ziekenhuispsychiatrieverpleegkundige

*deze opleidingen staan niet bij het overzicht van CZO

Lees verder op youchooz.nl en volg je hart.nl