Amphia is een topklinisch opleidingsziekenhuis, met vestigingen in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Als lid van de Vereniging van Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) bieden wij naast basiszorg ook op enkele onderdelen topklinische zorg. Samen gezonder, dat is waar 265 medisch specialisten, 4500 medewerkers en 350 vrijwilligers zich in Amphia elke dag hard voor maken. Wij willen patiënten de beste medische en verpleegkundige zorg bieden, zo dicht mogelijk bij huis. Zodat zij zo snel als mogelijk en verantwoord is weer in hun eigen omgeving verder kunnen herstellen. Natuurlijk houden wij daarbij zoveel mogelijk rekening met individuele wensen, behoeften en omstandigheden.amphia logo

Amphia is een opleidingsziekenhuis in de breedste zin van het woord. Wij zijn ervan overtuigd dat ruime opleidingsmogelijkheden een belangrijke factor zijn bij het aantrekken en behouden van goede medewerkers. Je hebt meer plezier in je werk wanneer je mogelijkheden hebt om je te ontwikkelen en te ontplooien.

Vanuit het ziekenhuis nemen collega’s deel aan opleidingen tot medisch specialist, medische vervolgopleidingen, nascholingen, co-assistentenopleiding, basisopleidingen tot verpleegkundige, andere paramedische opleidingen en specialistische vervolgopleidingen voor verpleegkundigen.

Amphia lerenMedisch ondersteunende en assisterende opleidingen

Binnen Amphia wordt opgeleid voor verschillende medisch ondersteunende en assisterende beroepen. Dit zijn opleidingstrajecten, waarin iemand naast het werken in de praktijk, een opleiding in een opleidingsinstituut volgt. Op deze manier kan het geleerde direct worden toegepast in de praktijk en speelt de praktijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van de professional.

Amphia biedt voor de volgende opleidingen de praktijkleer component aan: Anesthesiemedewerker, Apothekersassistent, Gipsverbandmeester, Klinisch Neurofysiologisch, Klinisch Perfusionist, Laborant, Medisch beeldvormend en radiotherapeutisch laborant, Operatieassistent, Radiodiagnostisch Laborant, Sterilisatieassistent, Tandartsassistent …Lees verder

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op onze site. Vragen over het volgen van een opleiding bij het Amphia Ziekenhuis kunnen worden gesteld via het contactformulier.