Studeren bij ZuydZuyd-Hogeschool-

Een opleiding vinden die bij je past is niet eenvoudig. Bij Zuyd hebben we veertig bacheloropleidingen, elk met haar eigen kenmerken en karakter. Alle opleidingen bieden een voortdurende focus op kwaliteit, persoonlijke aandacht en een actieve samenwerking met de praktijk.

  • Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners

    De zorg voor de groep ouderen met gezondheidsproblemen stelt extra eisen aan de huisartsenzorg. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de rol van de huisarts, de praktijkondersteuner, specialist ouderengeneeskunde en de geriater. Op welke wijze selecteert u patiënten, hoe brengt u problemen in kaart en hoe stelt u vervolgens een behandelplan op? Hoe zorgt u ervoor dat ouderenzorg een continue aandachtsgebied is binnen de huisartsenpraktijk? Lees meer … Ouderenzorg voor Praktijkondersteuners

  • Praktijkondersteuner GGZ

    U leert in de leergang Praktijkondersteuner GGZ om methodisch en professioneel zorg te verlenen aan patiënten met geestelijke aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Uw taken: vraagverheldering, verwijzing, voorlichting en educatie. De leergang is bestemd voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, eerstelijnspsychologen en (onder voorwaarden) voor niveau-5 verpleegkundigen en niveau 4/5 verpleegkundigen mét certificaat Praktijkondersteuner Huisarts Algemene Gezondheidszorg. Lees meer …Praktijkondersteuner GGZ

  • Praktijkondersteuner Huisartsenzorg

    In de leergang Praktijkondersteuner kunt u zich als professional met een hbo-diploma in de zorg verder bekwamen in de zorgverlening aan chronisch zieken in de huisartsenpraktijk. Met name patiënten met diabetes type II, astma/COPD en hart- en vaatziekten. Voorlichting en educatie zijn hierin belangrijke taken. Ook wordt aandacht besteed aan ouderen, omdat dit een grote doelgroep is binnen de eerstelijnszorg. Om te kunnen deelnemen aan deze leergang moet u voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. Deze leergang is tevens geschikt voor inservice opgeleide verpleegkundigen met een specialisatie. Lees meer …. Praktijkondersteuner Huisartsenzorg